Stichting Co-op Huurwonen Amsterdam

Belangstelling?

Hoewel er hard aan gewerkt wordt, zijn er op dit moment nog geen concrete locaties die kunnen worden aangeboden. Toch willen we graag verder werken aan het verbeteren van ons aanbod en onze manier van werken en onze woonprogramma’s. We willen dan ook met geïnteresseerden in gesprek. Als u zich aanmeldt als belangstellende, houden wij u in het vervolg op de hoogte van de ontwikkelingen via e-mail, nodigen wij u uit voor eventuele voorlichtingsbijeenkomsten  of voor deelname aan enquêtes.

Zodra er een concreet aanbod is stellen wij u daarvan op de hoogte en maken we de condities voor het inschrijven van aspirant leden aan u bekend.