Stichting Co-op Huurwonen Amsterdam

Hoe werkt het?

Net zoals bij “Samenwerking” het geval is, zullen leden op het moment dat zij een woning betrekken een aandeel nemen in de coöperatieve vereniging door een bedrag ter hoogte van maximaal één maal de jaarhuur te storten bij de vereniging. Op deze inleg krijgt elk lid jaarlijks een vergoeding uitgekeerd. Bij beëindiging van het huurcontract wordt de inleg teruggestort.  De leden zijn vertegenwoordigd in de ledenraad en hebben zo invloed op de dagelijkse gang van zaken rond hun woningen. De ledenraad kiest uit haar midden een dagelijks bestuur.

Het geld dat de bewoners bij elkaar brengen is onvoldoende als investering voor de bouw van de woningen. Vandaar dat er voor de financiering beleggers worden aangetrokken en bancaire financiering. Dit gaat in de vorm van een Commanditaire Vennootschap (CV) waarin naast de beleggers ook de coöperatieve vereniging participeert.

De Vereniging krijgt de woningen ter beschikking gesteld door de CV. Deze CV draagt zorg voor het planmatige onderhoud. De vereniging regelt alles rond de dagelijkse gang van zaken zoals de inning van de huur,  toetreding nieuwe leden, mutatie-onderhoud en gezamenlijke voorzieningen.