Stichting Co-op Huurwonen Amsterdam

Informatie voor investeerders

De Stichting Co-op Huurwonen Amsterdam onderzoekt samen met Dura Vermeer een aantal woningbouwlocaties in Amsterdam. De komende maanden ontstaan er voor beleggers investeringsmogelijkheden om bij verschillende van deze locaties betrokken te raken. 

Dura schrijft samen met de stichting in op door de gemeente hiervoor georganiseerde tenders. Samen zoeken zij partijen die als eindbelegger willen optreden voor huurwoningen in het middenhuursegment met huren van ca. € 700 tot € 1.100 per maand.

Het gaat om complexen van 50 tot 120 woningen. De locaties liggen binnen de ring of in de directe nabijheid van de ring aan de zuidelijke zijde van het IJ. Het gaat om projecten met overwegend appartementen. De ambitie is om de komende jaren zo een reeks van huurwoningprojecten te realiseren.

De eigendom berust bij een commanditaire vennootschap waarin de beleggers participeren en, met een belang van ongeveer 5%, de coöperatieve vereniging. De CV stelt het complex ter beschikking aan de vereniging die de huurcontracten sluit met de bewoners en verantwoordelijk is voor de exploitatie. De vereniging zorgt voor de dagelijkse gang van zaken zoals de verhuur en het mutatie-onderhoud. De CV contracteert langjarig het planmatige onderhoud met de bouwer. De “Stichting Co-op Huurwonen Amsterdam” treedt op als kwartiermaker. Zij richt de vereniging op en bestuurt deze tot het moment waarop alle woningen zijn verhuurd en de bewoners zelf hun bestuur vormen. Dura Vermeer treedt op als bouwer en ontwikkelaar van de woningen.

De juridische structuur is tot stand gekomen met steun van Houthoff Buruma, Loyens Loeff en KPMG-Meijburg. Door de voorgestane coöperatieve aanpak zijn de beheerkosten bescheiden en een lage mutatiegraad door de sterke binding van de bewoners door de coöperatieve aanpak. Huurwoningen in de sterkste huurwoningmarkt van Nederland tegen een goed rendement en een laag risicoprofiel.

De projectomvang bedraagt steeds ca. 50 tot 120 woningen, met investeringskosten vanaf ca. € 7,8 mln tot ca. € 19 mln. Eerder verrichtte haalbaarheidsonderzoeken wijzen uit dat goede rendementen mogelijk zijn met een passend risicoprofiel.

De stichting en Dura Vermeer willen in gesprek met beleggers die geïnteresseerd zijn om te beleggen in nieuwe huurwoningen in de sterke Amsterdamse huurwoningmarkt. Met uw eventuele wensen kan op dit moment nog rekening worden gehouden.