Stichting Co-op Huurwonen Amsterdam

Publicaties

Nieuwbouwinvesteringen komen maar mondjesmaat van de grond
http://www.nul20.nl/dossiers/nieuwbouwinvesteringen-komen-maar-mondjesmaat-van-grond-middensegment-huur-bewegend-doel

Nieuwe coöperatie wil vrije sectorhuurwoningen bouwen
http://www.nul20.nl/nieuwe-co%C3%B6peratie-wil-vrije-sectorhuurwoningen-bouwen

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging “Samenwerking”
http://www.samenwerking.org

De appartementen van cubix yerba in San Fransisco
http://www.youtube.com/watch?v=9EoLhMt9hIA

Een publicatie van Futura, over de coöperatieve woonverenigingen in Duitsland (pdf)
http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/2066/78464/1/78464.pdf

Corporatiesector denkt ook over andere vormen: Nul20;”Herbronnen”…

http://www.nul20.nl/dossiers/herbronnen-corporatiesector-zoekt-plek-nieuwe-werkelijkheid