Stichting Co-op Huurwonen Amsterdam

Voor wie?

Steeds gaat het om woningen of appartementen in het zogenaamde middenhuursegment. Dit betekent dat de huren altijd hoger zijn dan de liberalisatiegrens die voor 2013 staat op € 681,02 huur per maand (exclusief servicekosten). Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd. De bovengrens ligt, afhankelijk van locatie en voorwaarden die bijvoorbeeld door de gemeente gesteld worden tussen de € 950 en € 1.100.

Bij uiteindelijke verhuur van de woningen moet het netto (gezins-)inkomen per maand van de huurder tenminste drie maal de maandhuur (zonder servicekosten) bedragen. De gedachte is voorts, dat dit aanbod aansluit bij een behoefte van medewerkers van  Amsterdamse zorginstellingen, onderwijs en politie. Per project worden er afspraken gemaakt over welk deel van de woningen voor deze doelgroep gereserveerd zal worden. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor overige Amsterdammers.

Hoewel er hard aan gewerkt wordt, zijn er op dit moment nog geen concrete locaties die kunnen worden aangeboden. Toch willen we graag verder werken aan het verbeteren van ons aanbod en onze manier van werken en onze woonprogramma’s. We willen dan ook met geïnteresseerden in gesprek.

Op het aanmeldingsformulier onder het kopje “Belangstelling?” kunt u zich aanmelden om op de hoogte te worden gehouden. Het vragenformulier is bedoeld om onze producten nog beter op de vraag af te stemmen.