Stichting Co-op Huurwonen Amsterdam

Voortgang

Voortgang

Sinds de start van dit initiatief in 2011 is er flink voortgang geboekt. De juridische zaken zijn uitgewerkt, contacten met centrale stad, deelgemeenten en andere partijen zijn versterkt en de dialoog met financiers is op gang gekomen. De stichting “Co-op Huurwonen Amsterdam”, die als kwartiermaker optreedt, is opgericht. Ondertussen lopen er concrete gesprekken over locaties en wordt er geschreven op tenders. Hoewel er nog geen concreet woningaanbod kan worden gepresenteerd hebben we er alle vertrouwen in dat dit spoedig wel het geval zal zijn.