Stichting Co-op Huurwonen Amsterdam

Wat willen we?

Sinds 1906 floreert in Amsterdam Zuid de volledig private coöperatieve woonvereniging “Samenwerking”. Zij verhuurt nog steeds naar volle tevredenheid van haar bewoners 886 woningen in het “middenhuursegment”. Dit is de prijscategorie met huren van net boven de huurliberalisatiegrens van € 681,02 tot ongeveer € 1.100. In het gehele land en bij uitstek in Amsterdam groeit de vraag naar huurwoningen in deze prijsklasse. Dit wordt nog versterkt doordat woningcorporaties zich meer beperken tot huurders met inkomens van maximaal  € 34.000 en huren onder de liberalisatiegrens. Nieuwbouw van woningen in het middenhuursegment is voor woningcorporaties door aanscherping van de eisen veel lastiger geworden.

Waarom zouden we niet opnieuw een coöperatieve woonvereniging van de grond kunnen krijgen die voor haar leden bouwt? Deze gedachte was leidend. Met de hulp van Houthoff Buruma, KPMG Meijburg en Loyens Loeff werd de vorm verder uitgewerkt die evenwichtig recht moet doen aan de belangen van zowel de bewoners als de investeerders. De Stichting Co-op huurwonen Amsterdam wil appartementen en eengezinswoningen realiseren binnen de ringweg A10 en vlak  daarbuiten waarbij de bewoners op coöperatieve grondslag zelf zorgen voor het dagelijkse beheer van hun woningen.